Lịch sử nhà trường

– Trường mầm non Song Khê thuộc xã Song Khê – Thành phố Bắc Giang được thành lập từ tháng 8 năm 1973.

– Tổng số lớp là 4 lớp học và chỉ có trẻ 4 tuổi và 5 tuổi đi học

– Lớp học của trường học tại Điếm và nhà kho của làng

– Tổng số CBGV lúc đó là 04 đồng chí chưa được đào tạo về trình độ chuyên môn, giáo viên mới học hết lớp 5, lớp 7. Sức khỏe của giáo viên rất yếu vì không đi làm thuê, làm ngoài được nên xin ra trông trẻ.

– Về cơ sở vật chất: lớp học được lợp bằng rơm, rạ, đồ dùng đồ chơi không có.

– Chế độ của giáo viên: chỉ có 30 công trên 6 tháng và được thôn chi trả bằng thóc

(Quá trình đi lên của trường mầm non là nhờ vào các cấp, các ngành, các đồng chí hiệu trưởng, cán bộ giáo viên trong nhà trường nỗ lực tham mưu phấn đấu đưa trường đi lên).

– Từ năm 1973 đến năm 1985 trường có tổng số lớp là: 4 lớp; số cán bộ giáo viên là 4, đồng chí Dị là Hiệu trường nhà trường.

– Năm 1986 – 1996 trường có tổng số lớp là: 5 lớp; số cán bộ giáo viên là 6, đồng chí Nguyễn Thị Tỉnh là Hiệu trường nhà trường.

– Năm 1996 – 1998 trường có tổng số lớp là: 5 lớp; số cán bộ giáo viên là 6, đồng chí Đào Thị Nga là Hiệu trường nhà trường

– Năm 1998 – 2004 trường có tổng số lớp là: 6 lớp; số cán bộ giáo viên là 7

(7/7 đồng chí đạt trình độ chuẩn) , đồng chí Nguyễn Thị Lan là Hiệu trường nhà trường

– Năm 2004 – 2005 Tổng số cán bộ giáo viên của trường là 8 đồng chí; số lớp học là 7 lớp; Đồng chí Dương Ngọc Kim là Hiệu trưởng nhà trường, Đồng chí Đào Thị Hằng là Phó hiệu trưởng nhà trường

– Năm 2005 – 2013 Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên của trường là 25 đồng chí; tổng số lớp học là 9 lớp; đồng chí Ngụy Thị Mến là Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Đào thị Hằng là Phó hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Luyện Thị Nghĩa là Phó hiệu trưởng nhà trường (từ năm 2008 đến năm 2012); đồng chí Nguyễn Thị Khải là Phó hiệu trưởng nhà trường (từ năm 2012 )

– Năm 2013 đến nay tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên là 27 đồng chí; số lớp học là 10 lớp; đồng chí Đào thị Hằng là Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Thị Khải và đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc là hai Phó hiệu trưởng nhà trường.

– Trình độ giáo viên hiện nay: 20/20 đồng chí đạt chuẩn trong đó 18/20 đồng chí đạt trên chuẩn. Kết quả đội ngũ ngày một nâng lên, số giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt 15/17 đồng chí; số giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố đạt 5/17 đồng chí; số giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh là 2 đồng chí; 3 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

– Chất lượng ngày càng được nâng lên lừ 92-97%

– Tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm xuống còn 4%

– Cơ sở vật chất, trang thiết bị hàng năm được đầu tư ngày càng đầy đủ hơn